Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2011

Khisab Dan Rukyah

prigi in memory

Gambar

FATWA-FATWA TENTANG MEMANDIKAN DAN MENGKAFANI JENAZAH

Gambar
FATWA-FATWA TENTANG MEMANDIKAN DAN MENGKAFANI JENAZAH
FEBRUARI 16, 2007
oleh abu salma
Oleh :
Fadhilatusy Syaikh ’Abdullah bin Jibrin


Pertanyaan: Bagaimana cara memandikan jenazah itu? Dan bagaimana cara mengkafaninya?
Jawab: Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Dan yang paling utama melakukannya, adalah seseorang yang sudah diwasiati oleh si mayit untuk itu. Setelah itu kerabatnya yang terdekat, kemudian siapa saja yang masih ada hubungan rahim dengannya.
Seorang lelaki boleh memandikan istrinya, dan seorang istri boleh memandikan suaminya. Wanita juga boleh memandikan anak kecil lelaki yang belum berumur tujuh tahun. Dan seorang lelaki boleh memandikan perempuan kecil yang belum berumur tujuh tahun.
Tetapi seorang wanita tidak boleh memandikan lelaki, meski ia mahramnya sendiri. Dan seorang lelaki tidak boleh memandikan wanita, meski wanita itu adalah ibu atau putrinya, ia hanya boleh mentayamumi mereka dengan debu.
Seorang muslim tidak boleh memandikan orang kafir, dan tidak p…